Головна > Діяльність Проекту

Проект здійснюється двома етапами: етап розроблення та етап реалізації Проекту. Етап розроблення Проекту розпочався 2007 року та тривав до листопада 2008 року. Етап реалізації Проекту, який розпочався в листопаді 2008 року, триватиме до листопада 2011 року.


Діяльність Проекту відповідає пріоритетам Стратегічної рамки щодо системи управління персоналом, яка була розроблена Канадським бюро міжнародної освіти в партнерстві з Головдержслужбою України під час етапу розроблення Проекту та покликана стати дорожньою картою для реформи управління людськими ресурсами на державній службі в Україні. Дана Стратегічна рамка була затверджена Наглядовою радою Проекту в серпні 2008 року та стала основою для розроблення Плану реалізації Проекту, який також був затверджений під час засідання Наглядової ради Проекту.


Проект має три ключові компоненти:

  • Професійне навчання та розвиток лідерства. Даний компонент спрямований на надання допомоги Головдержслужбі України у становленні корпусу професійних лідерів на державній службі з метою підтримки реформи державної служби в Україні шляхом впровадження розроблених профілів компетенцій лідерства, регулярного оцінювання потреб у професійному навчанні вищих державних службовців та застосування програм з розвитку лідерства та менеджменту
  • Підтримка професійної та сталої державної служби здійснюватиметься шляхом розроблення та інтеграції цілісних та ефективних процесів і процедур управління персоналом, що стосуються системи класифікації посад, оцінювання при прийнятті на службу та просуванні, у тому числі щорічного оцінювання, запровадження порівняльного аналізу заробітних плат, створення комплексної системи інформаційного забезпечення управління персоналом тощо
  • Система управління та інфраструктура. Компонент передбачає підвищення спроможності Головдержслужби України та кадрових підрозділів окремих центральних органів виконавчої влади до здійснення реформи системи управління людськими ресурсами в центральних органах виконавчої влади шляхом розвитку системи адміністрування реформи та реалізації на підтримку реформи стратегії інформування громадськості.

Із презентацією Стратегічної рамки Проекту можна ознайомитися тут.